Η επίδραση των συλλογικών ψυχώσεων, στην πολιτική

στις

Σύμφωνα με εκλαίκευση του Scott Peck, η »ψύχωση» και η »νεύρωση», αντιδιαστέλλονται ανάλογα με το αίσθημα και την στάση,του ατόμου, ως προς την ανάληψη των ευθυνών του και την στάση του απέναντι σε αυτές.

psixosi Οι μεν »νευρωσικοί» έχουν την τάση να επιρρίπτουν όλες τις ευθύνες στον εαυτό τους και να νιώθουν ενοχές πέρα από αυτές που πραγματικά τους αναλογούν, οι δε »ψυχωσικοί», έχουν την τάση να επιρρίπτουν όλες τις ευθύνες στους άλλους και να απενοχοποιούν τον εαυτό τους, για όλα.

Οι θεωρίες συνωμοσίας και κακόβουλων εξωτερικών επιρροών,είναι σημαντική ανάγκη των ψυχωσικών, διότι βοηθούν στην λογική επεξεργασία της απενοχοποίησής τους. Σε συλλογικό, εθνικό, φυλετικό, κλπ, επίπεδο όπου οι διάφοροι "συλλογικοί μύθοι», αφθονούν, η επιλογή και ανεύρεση κακόβουλων ξένων συνωμοσιών, είναι γενικά πολύ εύκολη και πρόσφορη. Έτσι χρησιμοποιείται κατά κόρον από όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου και όσο περισσότερο χρησιμοποιείται τόσο πλησιάζουμε στον πολιτικό όρο του πολιτικού »λαικισμού».

1 Η βολική απέκδυση των ευθυνών ενός λαού, από τους πολιτικούς του, αποτελεί σκόπιμη και κακόβουλη ώθηση της ψυχοπαθολογίας του, σε πολύ χειρότερα επίπεδα ψυχικής υγείας, με καταστροφικά συνήθως αποτελέσματα,στις αποφάσεις που θα κληθεί να πάρει αυτός ο λαός. Είναι σαν να οπλίζεις έναν ψυχικώς πάσχοντα και εν συνεχεία να τον εξωθείς σε δράση. Στην χώρα μας, είναι φανερό, ότι η »ψυχωσική» στάση έχει αναμφισβήτητο προβάδισμα, γιαυτό και οι θεωρίες συνωμοσίας είναι τόσο δημοφιλείς, σε όλο το φάσμα των ιδεολογιών που υπάρχουν στην παρούσα φάση.

Κάθε κόμμα έχει φτιάξει και προσπαθεί να επιβάλει τον μύθο του, διανθισμένο συνήθως με μεγάλες δόσεις απενοχοποιητικών συνωμοσιών, για να είναι πιο εύπεπτος και εύληπτος από τους επιρρεπείς προς την ψύχωση πολίτες.

Συνεπώς οι πολίτες, πέρα από τις αποφάσεις που καλούνται να πάρουν με την λογική επεξεργασία, των δεδομένων, έχουν να παλέψουν με τις υποσυνείδητες νάρκες που τοποθετούνται στον ψυχισμό τους,από την πλειοψηφία των λαικιστών πολιτικών, που ξυπνάνε αμέτρητους υποσυνείδητους φόβους στην ψυχή τους.

Τσιφτελίδης Γιώργος