Τα 9 χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το ταμπεραμέντο!

Ταμπεραμέντο είναι τα βασικά εκείνα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, που εμφανίζονται ήδη από τη γέννησή του και οργανώνουν πώς θα αντιδράσει το παιδί στα διάφορα ερεθίσματα γύρω του. Το ταμπεραμέντο και η αλληλεπίδραση με το οικογενειακό περιβάλλον διαμορφώνουν αρχικά την προσωπικότητα του παιδιού. Σύμφωνα με τους ερευνητές Stella Chess and Alexander Thomas που μελέτησαν σε βάθος το θέμα αυτό πριν από περίπου μισό αιώνα, τα πιο βασικά από αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά είναι: