Ο θεμελιωτής της κοινωνιολογίας Εμίλ Ντυρκέμ

Ο θεμελιωτής της κοινωνιολογίας Εμίλ Ντυρκέμ (Emile Durkheim, 1858-1917) υποστήριξε ότι τα κοινωνιολογικά φαινόμενα συμβαίνουν ανεξάρτητα από τις επιθυμίες των ατόμων και πρέπει να εξετάζονται ως πράγματα. Έτσι η κοινωνιολογία ξεχώρισε από την Φιλοσοφία και την Ψυχολογία.