Οι άνθρωποι με υψηλή αυτοπεποίθηση…

στις

Η αυτοπεποίθηση είναι πίστη που έχουμε στον εαυτό μας. Είναι ο βαθμός στον οποίο πιστεύουμε είτε στις ικανότητες μας είτε σε αυτό που είμαστε.

Τα άτομα με υψηλή αυτοπεποίθηση :

elfawake

Δεν βρίσκουν δικαιολογίες,

δεν αποφεύγουν ο,τιδήποτε τους φοβίζει,

δεν ζουν στην άνεση της ασφάλειας τους,

δεν αναβάλλουν να κάνουν πράγματα για την επόμενη εβδομάδα,

δεν εξαρτώνται από την γνώμη των άλλων,

δεν κρίνουν τους άλλους,

δεν εστιάζονται στο πρόβλημα αλλά εστιάζονται στη λύση,

δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους,

δεν ενδιαφέρονται να ευχαριστούν ο,ποιοδήποτε συναντούν,

δεν έχουν ανάγκη την επιδοκιμασία,

δεν αποφεύγουν να αντιμετωπίζουν την αλήθεια,

δεν παραιτούνται επειδή δεν κατάφεραν τον στόχο τους,

δεν χρειάζονται κάποιου την άδεια για να δράσουν,

δεν περιορίζουν τον εαυτό τους,

δεν αποδέχονται το κάθε τι που διαβάζουν σαν αληθινό.