Τι είναι αυτό που καθιστά κάποιον ηγέτη;

στις

Οι έμπειροι και κορυφαίοι ηγέτες χαρακτηρίζονται από τα εξής προσόντα:BUSINESS-WOMAN-13

1. Ικανότητα επικοινωνίας.

2. Επιθυμία να προτρέψουν τους άλλους να μάθουν και να αναπτυχθούν.

3. Ικανότητα να δουν την ευρύτερη εικόνα, και να βοηθήσουν και τους άλλους να τη δουν.

4. Ευχέρεια στο να έχουν πλάι ανθρώπους με προσόντα που συμπληρώνουν τα δικά τους.

5. Διαρκής προσπάθεια να εξελιχθούν, να μάθουν και να αναπτυχθούν για να γίνουν καλύτεροι.

6. Δυνατότητα να αναγνωρίζουν πότε το εγώ τους μπαίνει εμπόδιο στο να γίνουν κοινωνοί της πληροφορίας και ομαδικοί παίκτες.

7. Διαρκής ενημέρωση επί των αλλαγών και των τεχνολογικών εξελίξεων.

8. Επιθυμία να μάθουν από τους άλλους και να μην μονοπωλούν τη δύναμη.

Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι:
Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει.
Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει.
Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει.

Αγάθων, 450-400 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Advertisements