Οι διαπροσωπικές διαμάχες ή συγκρούσεις και το κόστος για την υγεία

στις

Μεταξύ των ανθρώπων προκύπτουν καθημερινά διαφορές. Οι αντίθετες απόψεις είναι ένα σύνηθες και υγιές φαινόμενο.

house-conflict Οι αντιπαραθέσεις που προκύπτουν κατά την ανάλυση διαφορετικών απόψεων συμβάλλουν στην πρόοδο. Ωστόσο είναι καλά γνωστό ότι μπορούν να δημιουργηθούν διαμάχες ή ακόμη και συγκρούσεις εξαιτίας διαφορετικών απόψεων ή και για άλλους λόγους.

Συχνά στις αντιπαραθέσεις δημιουργείται ψυχολογική φόρτιση που εάν αφεθεί χωρίς έλεγχο μπορεί να οδηγήσει μια απλή διαφωνία σε αντιπαλότητα ή ακόμη και εχθρότητα.

Οι διαπροσωπικές διαμάχες μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον, οικογενειακό, επαγγελματικό, κοινωνικό ή πολιτικό. Ο βαθμός σοβαρότητας τους μπορεί να είναι ήπιος ή πολύ έντονος με απρόβλεπτες συνέπειες για τους εμπλεκόμενους.

Τα προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι αιτία ψυχολογικής καταπόνησης και στρες. Τα αρνητικά ψυχικά συναισθήματα είναι σοβαρότερα όταν η διαπροσωπική διαφορά είναι εντονότερη.

coupleconflict Η ψυχολογική καταπόνηση που συνοδεύει τις διαπροσωπικές αντιπαλότητες και συγκρούσεις έχει κόστος όχι μόνο για την ψυχική υγεία αλλά και για τη σωματική υγεία. Τα προβλήματα για την υγεία είναι περισσότερα και σοβαρότερα όταν οι συγκρούσεις με άλλα άτομα ή σύνολα είναι συχνές και επαναλαμβανόμενες.

Το στρες που προκύπτει από παρατεταμένες καταστάσεις διαπροσωπικών αντιπαραθέσεων αποδιοργανώνει και αδυνατίζει το ανοσολογικό σύστημα, δηλαδή το σύστημα άμυνας του οργανισμού. Όσο περισσότερο διαρκεί το έντονο στρες τόσο περισσότερο βλάπτεται το σύστημα άμυνας του σώματος μας.

Οι διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος δημιουργούν μείωση της αντίστασης του οργανισμού στις μολύνσεις, προδιάθεση σε αυτοάνοσες παθήσεις και μεγαλύτερο κίνδυνο προσβολής από καρκίνο.

Ο πόνος που αισθάνονται τα άτομα που εμπλέκονται σε διαπροσωπικές διαφορές είναι πραγματικός. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι λειτουργικές μονάδες του εγκέφαλου που επεξεργάζονται τα αρνητικά συναισθήματα της μοναξιάς και της κοινωνικής απόρριψης είναι οι ίδιες που εμπλέκονται όταν δημιουργείται σωματικός πόνος.

Τα άτομα που εμπλέκονται σε σχέσεις με σημαντικές και διαρκείς αντιπαραθέσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι δυνατόν να βιώνουν αισθήματα πόνου σε τακτική βάση. Εξάλλου είναι γνωστό ότι εάν ένα άτομο απορρίπτεται από κάποιο άλλο που αγαπά, ο πόνος της απόρριψης που βιώνει είναι δυνατός.

Οι οικογενειακές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις δεν είναι σπάνιες. Είναι φυσιολογικό σε μια οικογένεια όπου συγκεντρώνονται πολλά μέλη μαζί, να υπάρχουν προσωπικότητες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικούς τρόπους  προσέγγισης διαφόρων θεμάτων.

Η διαφορετικότητα μεταξύ των μελών μιας οικογένειας δημιουργεί αντίθετες απόψεις. Οι δυσκολίες προσαρμογής σε τέτοιες καταστάσεις είναι γενεσιουργός αιτία αντιπαραθέσεων που μπορεί να εκφυλίζονται προς διαμάχες.

Οι άνθρωποι που υποφέρουν λόγω οικογενειακών αντιπαραθέσεων είναι πολλοί. Το κόστος για την υγεία τους λόγω αυτών των καταστάσεων είναι αναπόφευκτο.

Συχνά δημιουργείται η εντύπωση ότι σε μερικούς άλλους ανθρώπους δεν υπάρχουν ποτέ προβλήματα στις σχέσεις τους. Αυτό δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα διότι οι αντιπαραθέσεις και διαμάχες είναι αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης ζωής.

Εκείνο που υπάρχει κάποτε είναι η μη έκφραση συναισθημάτων όπως αυτά του θυμού σε καταστάσεις συγκρούσεων. Ακόμη και στις περιπτώσεις καταστολής του θυμού ή άλλων ξεσπασμάτων, το κόστος για την υγεία είναι σημαντικό.

Αντίθετα, έρευνες δείχνουν ότι στις περιπτώσεις που συστηματικά ο θυμός δεν εκφράζεται λόγω καταστολής του, το άτομο έχει μεγαλύτερο κόστος για την υγεία του.

Έρευνες σε ζευγάρια έδειξαν ότι το ταίρι που συνήθως καταστέλλει το θυμό του έχει περισσότερες πιθανότητες να αποβιώσει νωρίτερα. Στις περιπτώσεις που και οι δύο στο ζευγάρι καταστέλλουν το θυμό τους, οι πιθανότητες για μειωμένη διάρκεια ζωής είναι περισσότερες και για τους δύο.

Συνοπτικά βλέπουμε ότι οι αντιπαραθέσεις, διαμάχες και οι συγκρούσεις στη ζωή, εάν δεν αντιμετωπισθούν σωστά και έγκαιρα έχουν άσχημες επιπτώσεις στη ζωή μας. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε σωστά τις προκλήσεις των αντιθέτων απόψεων και των αντιπαραθέσεων.

Η ορθή επίλυση διαφορών μπορεί να είναι η αφορμή για βελτίωση και ενδυνάμωση μιας σχέσης. Ο εκφυλισμός μιας αντιπαράθεσης σε διαμάχη ή σε σύγκρουση μπορεί να έχει απρόβλεπτα αρνητικά αποτελέσματα όχι μόνο στην υγεία του ατόμου αλλά και σε άλλους τομείς της προσωπικής ή επαγγελματικής του ζωής.

Πηγή: medlook.net

Advertisement