Το εργασιακό στρες υπεύθυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα

στις

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε 12.000 νοσοκόμες, αποδεικνύει ότι το εργασιακό στρες αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων σε γυναίκες κάτω των 50 ετών.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στη Δανία, κατέληξε ότι η πίεση και το άγχος στο χώρο εργασίας επιδρούν πολύ περισσότερο στις νέες γυναίκες απ’ ότι σε εκείνες που διανύουν την έκτη και την έβδομη δεκαετία της ζωής τους. Στα συμπεράσματά της, αναφέρεται επίσης ότι άλλοι στρεσογόνοι παράγοντες παίζουν σημαντικότερο ρόλο στα καρδιακά νοσήματα των μεγαλύτερων γυναικών.

Σύμφωνα με το British Heart Foundation, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν στρες στον εργασιακό τους χώρο πρέπει να προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με τρόπο θετικό. Πολλές μελέτες αποδεικνύουν τη σύνδεση μεταξύ του εργασιακού στρες και των καρδιακών παθήσεων στους άνδρες, αλλά αυτή είναι μία από τις πρώτες που διεξάγονται αποκλειστικά σε γυναίκες.

Κατά τη διεξαγωγή της, οι ερευνητές ρώτησαν περισσότερες από 12.000 νοσοκόμες, ηλικίας από 45 έως 64 ετών, για την πίεση που αντιμετωπίζουν στη δουλειά και εξέτασαν το ιατρικό ιστορικό τους κατά την δεκαπενταετία μέχρι το 2008.

Πεντακόσιες ογδόντα από αυτές είχαν εισαχτεί στο νοσοκομείο με ισχαιμικά νοσήματα, περιλαμβανομένων τριακοσίων εξήντα εννιά περιπτώσεων στηθάγχης και εκατόν τριάντα οκτώ καρδιακών προσβολών.

Αφού συνυπολόγισαν άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα και ο διαβήτης, οι ερευνητές κατέληξαν ότι οι γυναίκες που περιέγραφαν την πίεση στη δουλειά ως υπερβολική είχαν 35% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, σε σχέση με εκείνες που δεν αγχώνονταν υπερβολικά.

Μελετώντας τα αποτελέσματα από ηλικιακής πλευράς, ανακάλυψαν πως μόνο όσες ήταν κάτω των 50 επηρεάζονταν σημαντικά.

Οι ερευνητές του Glostrup University Hospital της Δανίας δήλωσαν στο BBC ότι το εν λόγω γεγονός ενδέχεται να οφείλεται στην αύξηση άλλων παραγόντων κινδύνου σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η June Davison, νοσοκόμα με ειδίκευση σε καρδιαγγειακές παθήσεις, που εργάζεται για το British Heart Foundation, δήλωσε ότι το εργασιακό στρες πρέπει να αντιμετωπίζεται με θετικό τρόπο.

«Ο εργαζόμενος που νιώθει αγχωμένος θα πρέπει να αναζητά με συναδέλφους και προϊσταμένους τρόπους αντιμετώπισης. Η κίνηση στο χώρο της εργασίας, η χρήση της σκάλας αντί του ασανσέρ, το περπάτημα προς το γραφείο, μπορούν να βοηθήσουν να εκτονωθεί το συσσωρευμένο άγχος» συμπλήρωσε.

www.in2life.gr