Συμπτώματα στην υγεία έχει η εργασιακή ανασφάλεια

στις

Σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή μελέτη, η εργασιακή κατάσταση του ανθρώπου έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία του.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ανασφαλείς στο χώρος εργασίας λόγω της παγκοσμιοποίησης, της οικονομικής ύφεσης και της εκτόξευσης της ανεργίας. Όπως διαπίστωσε έρευνα διεθνούς επιστημονικής ομάδας σε 23.000 υπαλλήλους 16 χωρών της Ευρώπης, ο φόβος για περικοπές θέσεων εργασίας αυξάνει τα προβλήματα στην υγεία.

Στις πρώτες θέσεις εργασιακής ανασφάλειας είναι οι Δανοί, Γερμανοί, Έλληνες, Ούγγροι, Ισραηλινοί, Ολλανδοί, Πολωνοί, Ρώσοι και Τσέχοι. Αντίθετα, μικρότερο φόβο φαίνεται πως έχουν οι εργαζόμενοι στην Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ελβετία, ενώ ουδέτερη στάση κρατούν οι Βέλγοι και οι Σουηδοί.

«Σύμφωνα με τα ευρήματά μας, η εργασιακή ανασφάλεια έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μεγάλου ποσοστού Ευρωπαίων μεσηλίκων», αναφέρουν οι ερευνητές στην έκθεση που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Social Science & Medicine.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ρωτήθηκαν για τη σταθερότητα της εργασίας τους, ενώ τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν την υγεία τους ως πολύ καλή, καλή, μέτρια, κακή ή πολύ κακή.

«Το χαμηλότερο ποσοστό εργασιακής ανασφάλειας παρουσιάζεται στην Ισπανία (14,2%), τη Γαλλία (17,6%) και το υψηλότερο στην Ουγγαρία (40,4%), την Τσεχία (41%) και την Πολωνία (41,7%)», υποστηρίζει η έρευνα. Συνάμα, τα περισσότερα προβλήματα στην υγεία παρατηρούνται στις χώρες με τη μεγαλύτερη ανασφάλεια στον τομέα της εργασίας, δηλαδή στην Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Ρωσία και την Πολωνία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σχέση μεταξύ του φόβου απόλυσης και των αρνητικών συμπτωμάτων στην υγεία δεν διαφέρει με το φύλο, την εκπαίδευση ή την οικογενειακή κατάσταση.

Στη μέση ευρωπαϊκή οικογένεια ο μισθός αποτελεί περίπου το 70% του εισοδήματος, γι’ αυτό η εργασιακή εξασφάλιση διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του Ευρωπαίου πολίτη. Ωστόσο, για τους Δανούς, Ολλανδούς και Σουηδούς οι σχέσεις με τους συναδέλφους τους είναι πιο σημαντικές από ό,τι η ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Τέλος, οι ερευνητές σχολιάζουν πως «καθώς η αγορά ακολουθεί το δρόμο της παγκοσμιοποίησης, οι κυβερνήσεις και τα συνδικάτα εργασίας πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το θέμα της εργασιακής ανασφάλειας και των συνεπειών αυτής στην υγεία των πολιτών».

Καθημερινή