Η πολλή δουλειά τρώει… και τον αφέντη!

στις

Πάνω από το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων εργαζομένων υποφέρει από υψηλά επίπεδα στρες, ενώ μέχρι το 2020 οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη αναμένεται να γίνουν η δεύτερη και τρίτη, αντίστοιχα, συνηθέστερη αιτία ασθένειας στον άνθρωπο.

Αυξάνονται τα ποσοστά άγχους των εργαζομένων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, το 14% των εργαζομένων υποφέρει συγκεκριμένα από στρες, κατάθλιψη ή αγχώδεις διαταραχές. Κάθε χρόνο η κατάθλιψη επηρεάζει το 4,5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ενώ, σύμφωνα με ευρήματα μελετών, το άγχος ευθύνεται περίπου για το 50% των χαμένων εργάσιμων ημερών το χρόνο.

Οι ψυχικές ασθένειες αυξάνουν συνεχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα περίπου το 11% του πληθυσμού υπολογίζεται ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο. Όσον αφορά στο εργατικό δυναμικό, το 28% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας σχετιζόμενα με την εργασία τους, ποσοστό που μεταφράζεται σε 56 εκατομμύρια ανθρώπους!

Η ψυχική ευημερία του εργατικού δυναμικού μιας χώρας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την παραγωγικότητα τόσο της ίδιας της χώρας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Οι ψυχικές ασθένειες προκαλούν μεγάλη επιβάρυνση στα άτομα, στις οικογένειές τους και στις κοινότητες, ενώ είναι παράλληλα κύριο αίτιο αναπηρίας.

Η ύπαρξη προβλημάτων ψυχικής υγείας στους εργαζόμενους, φυσικά, έχει δραματικές συνέπειες, όπως για παράδειγμα κακό επίπεδο σωματικής υγείας, αύξηση των αδειών ασθενείας, πτώση της παραγωγικότητας, έκπτωση στην ποιότητα εργασίας, αύξηση των λαθών και των εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματική εξουθένωση, έλλειψη κινήτρων και διαπροσωπικές συγκρούσεις.

Πρώτα… θύματα οι επιχειρήσεις

Τελικά βλάπτονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Η κόπωση, οι δυσκολίες συγκέντρωσης και η ασυνέπεια στην απόδοση των εργαζομένων επηρεάζουν τόσο την ποιότητα του παραγόμενου έργου όσο και το εργασιακό κλίμα.

Υπολογίζεται πως για το 50% του φαινομένου της συστηματικής απουσίας από την εργασία ευθύνεται το άγχος που σχετίζεται με τη δουλειά. Τα ποσοστά απουσίας από την εργασία εξαιτίας προβλημάτων ψυχικής υγείας έχουν τετραπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να έχουν ανοδική πορεία.

Μέσα στο πλαίσιο που δημιουργούν τα παραπάνω δεδομένα, η ευρωπαϊκή εκστρατεία «Εργασία. Σε Αρμονία με τη Ζωή – Η Ευρώπη σε Κίνηση» στοχεύει να τονίσει τη σημασία των παραγόντων που προκαλούν στρες στο εργασιακό περιβάλλον και να συλλέξει μοντέλα καλής πρακτικής στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, ώστε να γίνουν γνωστά και να υιοθετηθούν από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Info

Η κατάθλιψη είναι μία από τις πλέον συνήθεις και σοβαρές ψυχικές ασθένειες της εποχής μας, καθώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για αυτοκτονικές συμπεριφορές.

•  Κάθε 9 λεπτά ένας Ευρωπαίος πολίτης αυτοκτονεί, ενώ οι απόπειρες αυτοκτονίας υπολογίζεται ότι είναι 10 φορές περισσότερες.

•  Στην Ε.Ε. αυτοκτονούν περίπου 58.000 άνθρωποι το χρόνο, εκ των οποίων τα 3/4 είναι άνδρες.

•  Το 90% των περιπτώσεων αυτών αποδίδεται στην κατάθλιψη, ενώ 8 κράτη-μέλη είναι μεταξύ των 15 κρατών με τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονιών στον κόσμο.

iatronet.gr